Společnost dp-czechia s.r.o. je tak trochu "jiná" bezpečnostní služba, která je členem Českého klubu bezpečnostních služeb a odborným konzultantem spolku SBOR COOBRA z.s., se zaměřením na CIVILNÍ OCHRANU, OBRANU A BRANNÉ AKTIVITY, a spolku ZEM-DOM z.s., především divize STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA. Společnost dp-czechia s.r.o. se soustřeďuje především na

  • analýzu (bezpečnostích) rizik v obci
  • školení a kurzy v oblastech přípravy na mimořádné situace
  • prevence, ochrany a obrany "měkkých cílů"
  • tvorbu specializovaného software a inteligentních informačních systémů

Činnost dp-czechia s.r.o. se opírá o živnostenské oprávnění (koncesní listinu), příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Trestního zákoníku a souvisejících předpisů. Společnost dp-czechia s.r.o. se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR, především k právu na zdraví, život, nedotknutelnost majetku a právu na odpor (i ozbrojený) vůči každému, kdo tato práva porušuje a úmyslně poškozuje zájmy ČR. Veškerá činnost dp-czechia s.r.o. je však prováděna výhradně v mezích platné legislativy ČR, ve spolupráci s Policií ČR, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalšími místními a státními orgány.

 

* dp = defendo et protego, latinsky bránit a chránit

PARTNEŘI

Účetnictví, mzdy, daňová přiznání

www.calendarius.cz

ČLENSTVÍ

www.ckbs.cz

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

ZEM-DOM z.s.

www.zemdom.org

SBOR COOBRA z.s.

www.coobra.cz

© 2018 - 2019 dp-czechia s.r.o.